ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Κατερίνης | Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δ.Σ. την Τετάρτη 21/12

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, στις 6 μ.μ., συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Κατερίνης με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (19η)
  Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 2. Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου μας για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2023 υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
  Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 3. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
  Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 4. Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για τη λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ)
  Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ποδηλατόδρομου-πεζοδρόμου Κορινού-Παραλίας Κορινού, αρ. μελ 11/2022»
  Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
 6. Έγκριση χορήγησης 4ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής οδού προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη θέση ‘‘Πλιτσκό -Προσήλιο’’ στο ΔΔ Ελατοχωρίου Δ. Πιερίων (Επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης» ΟΠΣΑΑ :110276
  Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
 7. Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2023
  Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου
 8. Γνωστοποίηση τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας «ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ και ΣΙΑ Ο.Ε.» και αίτημα αντικατάστασης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και του εγγυητή
  Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
 9. Τροποποίηση της 282/2020 απόφασης Δ.Σ. ως προς τη σύσταση της ομάδας έργου για την πράξη «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών»
  Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
 10. Λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα έτους 2018
  Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
 11. Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 44,85 MW» της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», στη θέση «ΣΚΟΤΕΙΝΟ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΑΒΔΕΛΑ – ΤΟΥΡΛΑ», των Δ.Ε. Βελβεντού, Πέτρας, Πιερίων των Δήμων Βελβεντού, Κατερίνης, των Π.Ε. Κοζάνης Πιερίας, ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
  Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης
  Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 13. Άρση κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος
 14. Παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια
  Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα