ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δίου-Ολύμπου | Συνεδριάζει σήμερα 12/8 για πρώτη φορά η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Η πρόσκληση και τα θέματα

Δίου-Ολύμπου | Συνεδριάζει σήμερα 12/8 για πρώτη φορά η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

«Πρόσκληση για την υπ’ αριθμ. 1/2022 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης»

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην 1 η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 279/2019 (ΑΔΑ Ψ6ΒΧΩ9Δ-64Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 19:00 για συζήτηση επί των θεμάτων:

1. Γνωμοδότηση σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα
δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου, καθώς και διατύπωση απόψεων για την επίλυση των προβλημάτων
και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών
2. Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού,
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν.4172/2013 (Α΄167)

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την 17 η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει απαρτία.

Η Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης

Κατσαμάκα Ουρανία
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας