ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δίου-Ολύμπου | Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δ.Σ. την Τετάρτη 27/7

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 7 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο Λιτόχωρο.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός εκπροσώπου (και αναπληρωτή) στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.
  Εισήγηση: Δήμαρχος, Ευάγγελος Γερολιόλιος
 2. Αποδοχή και 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
  Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία
 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 16/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου»
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 4. Ενημέρωση για Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος ΦΟΔΣΑ 2023
  Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Ελένη Τσιφοδήμου
 5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Λιτοχώρου
  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης
 6. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης – Λιτόχωρο
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 7. Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης έκτασης – Λεπτοκαρυά
  Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία
 8. Έγκριση συγκρότησης ΔΣ Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΟΠΑΔΔΟ)
  Εισήγηση: Δημοτικός σύμβουλος, Νικόλαος Λαμπονίκος

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας