ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με “χιονιδικό” σχήμα συνεχίζει ο Κουκοδήμος – Ντόντης και Βαϊνάς νέοι αντιδήμαρχοι

Επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για ένταξη των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων Λάζου Ντόντη και Δημήτρη Βαϊνά στη διοίκηση Κουκοδήμου. Με απόφαση δημάρχου ο Λάζος Ντόντης είναι ο νέος αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου, θέση που κατείχε και επί θητείας Χιονίδη. Αντιδήμαρχος προγραμματισμού ο Δημήτρης Βαϊνάς. Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αθλητισμού καθώς και Εντεταλμένος σύμβουλος ηλεκτροφωτισμού ο Τσουκάνης.

Έτσι στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο οι μέχρι πρότινος ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Ντόντης και Βαϊνάς, που είχαν μετακομίσει στα δημοσιογραφικά θεωρεία απ΄οπό παρακολουθούσαν το δημοτικό συμβούλιο, αναμένεται να ενσωματωθούν και πάλι στο σώμα και μάλιστα με αξιώματα.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις:

1. Αντιδήμαρχος Τουρισμού Μαρία Τερζίδου

2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Λάζος Ντόντης (άμισθος) 


3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτριος Μορφακίδης

4. Αντιδήμαρχος Κοινοτήτων Ιωάννης Συμεωνίδης

5. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δημήτριος Βαϊνάς

6. Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Δόμησης Γεώργιος Νταντάμης 

7. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γεώργιος Κυριακίδης 
γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού (Αποθήκης)

8. Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Τσιουκάνης

9. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κωνσταντίνος Φιλοκώστας (άμισθος) με αρμοδιότητες:

Γ. Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι στους οποίους ανατίθεται ο συντονισμός, η παρακολούθηση και η υποστήριξη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τους ανωτέρω Αντιδημάρχους, ως ακολούθως:

1. Κατανάς Νικόλαος με καθήκοντα:

  • −  Την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο διαχείρισης τηνπροσφυγικής κρίσης και υλοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής.
  • −  Την εποπτεία, παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).

2. Παπαδόπουλος Ευγένιος με καθήκοντα:
− Την εποπτεία, τον συντονισμό των δράσεων και την υποστήριξη των ενεργειών του Τμήματος Ανάπτυξης

Πρωτογενούς Τομέα, Απασχόλησης & Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αφορούν στα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.)..

3. Μακρίδου Παρθένα με καθήκοντα:
− Την ευθύνη της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κακοποιημένων

Γυναικών του Δήμου Κατερίνης.

4. Κωνσταντίνος Τσιουκάνης με καθήκοντα:
− Την ευθύνη της συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και

την υποστήριξη των ενεργειών για την επέκταση και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και υπαίθριων χώρων του Δήμου.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας