ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μαυρίδου: Μεριμνούμε για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών

«Ως περιφερειακή αρχή επιδεικνύουμε για πολλοστή φορά τη στήριξή μας στον πρωτογενή τομέα και απευθύνουμε επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εκθέτουμε την ανάγκη επαναλειτουργίας των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών, κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου 4933/2022 (ΦΕΚ 99Α’)», τονίζει χαρακτηριστικά η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.

Η επανασύσταση των εν λόγω Επιτροπών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών καθώς συνδέεται άμεσα με την προώθηση των αγροτικών προϊόντων των ντόπιων παραγωγών και την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας.

Αναλυτικά το κείμενο της σχετικής επιστολής που εστάλη τη Δευτέρα 27-06-2022 προς την αρμόδια γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: «Θέματα Λαϊκών Αγορών- Επαναλειτουργία Επιτροπών Λαϊκών Αγορών».

Μετά την έκδοση και δημοσίευση α) στο ΦΕΚ 207 Α΄ του Ν.4849/2021 όπου ορίζεται μεταξύ άλλων, το ρυθμιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου και

β) στο ΦΕΚ 99 Α΄ του Ν.4933/2022, όπου προβλέπεται η αρμοδιότητα των Περιφερειών (άρθρο 28) για: α) την έκδοση της προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές, 

β) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση των νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά,

θεωρούμε απαραίτητη την επαναλειτουργία των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών, διότι εξασφαλίζει τη συνεργασία των κατά τόπων συναρμόδιων φορέων, την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών στις περιοχές ευθύνης μας, την άμεση προώθηση των αγροτικών (εποχικών) προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές από τους παραγωγούς του τόπου μας και κατά συνέπεια την στήριξη της αγροτικής οικονομίας.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ