ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Κατερίνης | Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δ.Σ. τη Δευτέρα 20/6

Δήμος Κατερίνης | Με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δ.Σ. τη Δευτέρα 20/6

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 20 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναλυτικά:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (7η)
  Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 2. Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Κατερίνης για την «Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Κατερίνης με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED»
  Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 3. Τροποποίηση της 564/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων του Δήμου Κατερίνης», ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
  Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 4. Επιβολή προστίμου λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων
  Εισηγητής: Ιωάννης Νταντάμης, αντιδήμαρχος
 5. Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υφισταμένης αγροτικής οδού προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη θέση ‘‘Πλιτσκό -Προσήλιο’’ στο ΔΔ Ελατοχωρίου Δ. Πιερίων (Επαναδημοπράτηση λόγω διάλυσης σύμβασης» ΟΠΣΑΑ :110276 (21/2019 μελέτη)
  Εισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος
 6. Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με κ.κ. 035905 και 035594 στο Ο.Τ. 932 της Π.Ε. Βατάν – Επέκταση σύμφωνα με την υπ. αρ. 265ηςΔ διορθωτικής της 2/2002 Π.Ε. Βατάν, ύστερα από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής
  Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 7. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία έκτασης περ. 700 τ.μ., τμήματος του ΒΚ341 στην Κοινότητας Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 8. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δημοτικού αγροτεμαχίου με αριθμό 5205 με υφιστάμενη γεώτρηση στη θέση «Νησέλι» της κτηματικής περιοχής Κατερίνης
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 9. Έγκριση ή μη Υπεκμίσθωσης μισθίου
  Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, αντιδήμαρχος
 10. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
  Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος της ΔΕΠ

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας