ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εργασίες αντικατάστασης πληροφοριακών πινακίδων από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Σε εργασίες αντικατάστασης πληροφοριακών πινακίδων προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της.

Οι παρεμβάσεις, εντάσσονται στην από 11-11-2020 Σύμβαση για την Προμήθεια υλικών κατακόρυφης σήμανσης έτους 2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007627002 2020-11-11),  με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών έτους 2020, από ίδιους πόρους της Π.Ε. Πιερίας. Η εν λόγω Σύμβαση αφορά σε προμήθεια ειδών σήμανσης, που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση ή αντικατάσταση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας.

«Η αντικατάσταση φθαρμένων και κατεστραμμένων πινακίδων κρίνεται απαραίτητη για την, αδιαπραγμάτευτη για εμάς, ασφάλεια όσων κινούνται στο οδικό δίκτυο ευθύνης μας», δηλώνει χαρακτηριστικά η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου.