ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Κατερίνης | Με 13 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ στις 29/12

Μέσω τηλεδιάσκεψης

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει , μέσω τηλεδιάσκεψης, το δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Κατερίνης στις 29 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30.

Τα θέματα αναλυτικά:

 1. Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου μας για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2022 υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας
  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά και μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κατερίνης έτους 2022
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 3. Απευθείας εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 47 (κάτω από τα διδακτήρια του 4ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 4. Χορήγηση Παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφράξεων και τοποθέτηση άμμου σε παιδικές χαρές της ΔΕ Κατερίνης» ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 75/2021
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Χορήγηση 5ης παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ» συμβατικού τιμήματος 46.202,40 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.206 του Ν.4412/2016
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών στο αγρόκτημα της Κοινότητας Καλλιθέας» ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 134/2020
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 7. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση προσώπου που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Κατερίνης στην υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης (επί της με αρ.πρωτ.39518/10-12-2021 αιτήσεως)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
 8. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση προσώπου που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Κατερίνης στην υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης (επί της με αρ.πρωτ.40344/16-12-2021 αιτήσεως)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
 9. Έγκριση περί μη μεταβολής της διοικητικής διαίρεσης του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
 10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης
  Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 11. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια
  Εισηγητής: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 12. Κατανομή ποσού 73.380,00 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης έτους 2021 (Συμπληρωματική κατανομή)
  Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
 13. Λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοιακά επιδόματα έτους 2017
  Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλλων

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας