ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών | Παράταση Οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης της 3ης Πρόσκλησης

Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας

Ένταξη στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών | Παράταση Οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης της 3ης Πρόσκλησης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πιερίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που έχουν ήδη προβεί σε ενέργειες για ένταξη στο Πρόγραμμα ‘Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020) κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, ότι δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων (ΑΔΑ: Ψ2Χ74653ΠΓ-ΠΩΥ), με την οποία δίνεται παράταση 14 ημερών για την επεξεργασία και οριστικοποίηση των αιτήσεων στήριξης που έχουν ήδη ανοιχτεί στο ΠΣΚΕ μέχρι τις 14-12-2021 το μεσημέρι (δηλαδή την αρχική προθεσμία υποβολής που αναφέρονταν στην πρόσκληση).

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η συγκεκριμένη παράταση, αφορά μόνο τους συντάκτες των αιτήσεων στήριξης,
  2. Δεν υπάρχει δυνατότητα για δημιουργία νέων υποβολών (αιτήσεων), αλλά είναι δυνατή η επεξεργασία (και οριστικοποίηση) των (ήδη υπαρχόντων στο Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων- ΠΣΚΕ) αιτήσεων μέχρι τις 28-12-2021 και ώρα 13:00.
  3. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω τροποποίηση ορίζονται τα παρακάτω:

α) Ως περίοδος έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η 12-11-2021.

β) Ως καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 14-12-2021 και ώρα 13:00. Η δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από το μενού του συστήματος, επιλέγει ‘‘Νέα Υποβολή’’. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πενταψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο Γ3ΝΓ (π.χ. Γ3ΝΓ-27151).

γ) Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ ορίζεται η Τρίτη, 28-12-2021 και ώρα 13.00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ για την υποβολή πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 28-12-2021.

δ) Αιτήματα από-οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης υποβάλλονται στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής του υπομέτρου (με κωδικούς χρήστη), μέχρι και τη Δευτέρα, 27-12-2021 και ώρα 13:00.

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  1. Στη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας (Τμήμα Φυτικής-Ζωικής Παραγωγής – γραφείο 3), και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων Γεωπόνων: 2351-351-127 Σαμαρτζίδης Χαράλαμπος      2351-351-313 Χριστοδουλάκη Ελένη
  2. Στους Δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίαςhttp://www.pkm.gov.gr/.
  3. Στους Γεωπόνους-μελετητές (συντάκτες Φακέλων- Αιτήσεων στήριξης).
Ο Εισηγητής     Χ. ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ Ο αναπληρωτής  Προϊστάμενος της Δ/νσης κ.α.α.       Χ. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας