ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στις 7/10

Μέσω τηλεδιάσκεψης – Τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας στις 7/10

Συνεδριάζει ηλεκτρονικά – μέσω τηλεδιάσκεψης – το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 στις 11.00 π.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα  1ο: Επικύρωση πρακτικών 11ης/2-8-2021 και 12ης/8-9-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Θέμα  2ο: Έγκριση 9ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα  3ο: Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 64/30-09-20 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Ορισμός υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τραπεζική».

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα  4ο:   Έγκριση εξουσιοδοτήσεων για την προσχώρηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

Θέμα  5ο: Επανένταξη των πωλητών λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Μ.Ε.Θ. στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών ημερησίου τέλους προσέλευσης βάσει των 296/2018 και 105/2015 Αποφάσεων Π.Σ. της Π.Κ.Μ., στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα 6ο: Έγκριση όρων και διαδικασίας διενέργειας Κοινωνικού Προγράμματος για την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, με τη διάθεση ποσού 200.000,00 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2019.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Θέμα  7ο: Έγκριση για την απόσυρση των υπηρεσιακών οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΥ-3113, ΜΕ-3430, ΚΥ-3533, ΜΕ-89028, ΚΗΗ-5310, ΚΗΗ-5311, ΚΗΗ- 5313, ΚΥ-1471 και ΚΥ-2444 της Π.Ε. Πιερίας, λόγω του ασύμφορου κόστους επισκευής αυτών.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα  8ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Πιερίας στις γνωμοδοτικές επιτροπές Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄ Λ/Τ Πλαταμώνα για το έτος 2022.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας