ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Κατερίνης | Συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης – το Δ.Σ. στις 29/9

Τα θέματα αναλυτικά

Συνεδριάζει – μέσω τηλεδιάσκεψης – το Δ.Σ. στο Δήμο Κατερίνης στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Τα θέματα αναλυτικά:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2021 (6η)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 2. Ψήφιση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (11η)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 4. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας στον πρώτο όροφο του Κοινοτικού κτηρίου Κούκου
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 5. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του αριθμ. 366 αγροτεμαχίου στη θέση «Ζάμπακας» στην κοινότητα Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης, συνολικής έκτασης 35.000,00 τ.μ.
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 6. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία δύο οικοπέδων με αριθ. 290 και 292 στο ΟΤ 87 της Κοινότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 7. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στο Δήμο Κατερίνης, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας
 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου για κάθε σχολική μονάδα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
  Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων
 9. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»» αρ. μελ.: 143/2018
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ» αρ. μελ.: 101/2019
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 11. Παράταση παραλαβής των μελετών που θα υποβληθούν στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ », σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412 /2016 και της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας μελετών με απονομή βραβείων « ( ΦΕΚ 1427 Β’ /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 12. Ονομασία οδών στην κοινότητα Γανόχωρας του Δήμου Κατερίνης
  Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 13. Έγκριση προσδιορισμού ποσών και ποσοστών των δικαιούχων αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ’αρ. 23206/30-07-2021 γνωμοδότηση ορισμένου Νομικού, δυνάμει της αρ. 244/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Δ΄(Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 14. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση προσώπου που θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Κατερίνης στην υπογραφή συμβολαίου προσκύρωσης (επί της με αρ.πρωτ.28506/15-09-2021 αιτήσεως του Νταμπώση Αθανάσιου του Χαράλαμπου και της Φανής)
  Εισηγητής: Διεύθυνση Υπηρεσία Δόμησης
 15. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης για 40 χρόνια
  Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 16. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο της Κατερίνης
  Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 17. Τροποποίηση της 204/2021 απόφασης του ΔΣ με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κατερίνης»
  Εισηγητής: Αντιδημαρχία Τουρισμού
 18. Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Δ.Σ του ΟΠΠΑΠ
  Εισηγητής: Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ
 19. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε Συλλόγους
  Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας