ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΕΥΑΚ | Αίτημα στο Δήμο Κατερίνης για οικονομική ενίσχυση ύψους 1.133.989,97 €

Για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021

ΔΕΥΑΚ | Αίτημα στο Δήμο Κατερίνης για οικονομική ενίσχυση ύψους 1.133.989,97 €

Με απόφαση, κατά πλειοψηφία, του Δ.Σ. η Δ.Ε.Υ.Α.Κατερίνης υπέβαλε αίτημα στο Δήμο Κατερίνης για οικονομική ενίσχυση ύψους 1.133.989,97 € για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω δαπάνες:

-Προμήθεια & Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων
Κατερίνης & Κορινού ποσού 295.050,00 ευρώ.

  • Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού στα αντλιοστάσια Αποχέτευσης Λυμάτων και Ύδρευσης της ΔΕ Κατερίνης ποσού 79.200,00 ευρώ.
  • Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού στα αντλιοστάσια Αποχέτευσης Λυμάτων της ΔΕ Παραλίας ποσού 60.000,00 ευρώ.
  • -Εφαρμογή Μεθόδων Μείωσης Οργανικού Φορτίου και Μείωση Ιλύος στις ΕΕΛ Κατερίνης & Κορινού ποσού 297.000,00 ευρώ.
  • Βελτιστοποίηση Ποιότητας Νερού ΔΕ Κορινού ποσού 59.400,00 ευρώ.
  • Υπόλοιπο οφειλής προς την Εταιρία ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. βάσει απόφασης Εφετείου Θες/νίκης αρ. 428/2020 ποσού 238.964,18 ευρώ
  • Υπόλοιπο οφειλής προς την Εταιρία ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ βάσει απόφασης Εφετείου Θες/νίκης αρ. 222/2021 ποσού 104.375,79 ευρώ
  • Σύνολο απαιτήσεων 1.133.989,97 ευρώ.

Παρατίθεται το σκεπτικό της απόφασης:

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας