ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Δήμος Κατερίνης στο “Δίκτυο Πόλεων για την ένταξη” των προσφύγων

Ο Δήμος Κατερίνης στο "Δίκτυο Πόλεων για την ένταξη" των προσφύγων

Με Αριθμ. Απόφασης 177/2021, ο Δήμος Κατερίνης συμμετέχει, ως τακτικό μέλος, στο Πανελλήνιο Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη.

Το “Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη” είναι ένα δίκτυο δήμων της Ελλάδας, οι οποίοι συνεργάζονται με στόχο τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο σύνθετο έργο της ένταξης μεταναστών και προσφύγων, προκειμένου μέσω δράσεων και παρεμβάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, να επιτύχουν την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Ως σήμερα συμμετέχουν σε αυτό 13 δήμοι της χώρας όπως ο Δήμος Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου (Αττικής), Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Λεβαδέων, Νέας Φιλαδέλφειας / Νέας Χαλκηδόνας (Αττικής), Πειραιώς, Τήλου, Τρικκαίων και Τρίπολης, ενώ συνεχώς εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή νέων Δήμων. Από τον Απρίλιο του 2020 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης υποστηρίζουν από κοινού το έργο του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη.

Το Δίκτυο Πόλεων, λειτουργώντας με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των μερών του, διέπεται συνολικά από τις εξής αρχές, όπως αυτές απορρέουν από την κοινή Διακήρυξη δημάρχων της 5ης Νοεμβρίου 2018 και από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης της 4ης Ιανουαρίου 2018:

 • Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • Προώθηση της κοινωνικής συνοχής και συμπερίληψης όλων των μεταναστών και προσφύγων.
 • Προώθηση της ένταξης των μεταναστών και προσφύγων σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, μέσω ευκαιριών
  εκπαίδευσης και εργασιακής απασχόλησης.
 • Προώθηση της ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών και της συμμετοχής των δημοτών στις διαδικασίες ένταξης.
 • Αλληλοϋποστήριξη και συντονισμός των μελών του Δικτύου για την υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων, για
  παροχή τεχνογνωσίας, όπως σεμινάρια, εκπαιδευτικές ημερίδες και εργαστήρια.
 • Αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας σε τοπικό επίπεδο, συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών βάσει
  των προτεραιοτήτων που οι δήμοι – μέλη αναδεικνύουν.
 • Προώθηση πολιτικών με αποδεδειγμένη προστιθέμενη αξία προς όφελος της κοινωνικής συνοχής.
 • Ενίσχυση της εκπροσώπησης των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων, μέσω της αξιοποίησης και
  ενδυνάμωσης τοπικών φορέων όπως τα τοπικά Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ).
 • Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών μέσω της υποστήριξης και επέκτασης των υπαρχουσών δομών, όπως τα Κέντρα
  Κοινότητας και τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων
  που διαμένουν εντός ορίων των Δήμων.
 • Διασφάλιση της διαφανούς λειτουργίας του Δικτύου μέσα από διαδικασίες που οι ίδιοι οι δήμοι ορίζουν και
  καθορισμός της θεματολογίας του Δικτύου σύμφωνα και αποκλειστικά με τις προτεραιότητες της Τοπικής
  Αυτοδιοίκησης.
 • Διασφάλιση της ανοιχτής πρόσβασης σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ενδιαφέρονται να
  συμμετάσχουν σε αυτό και να αναπτύξουν πολιτικές ένταξης μεταναστών και προσφύγων.
 • Επιδίωξη εξεύρεσης συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση πορείας συνεργασίας των μελών και διαρκής διερεύνηση νέων αναγκών.

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας

Πρόσφατα άρθρα