ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

230.795,62€ στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από το ΥΠ.ΕΣ. για τις θεομηνίες

 230.795,62€ στο Δήμο Δίου-Ολύμπου από το ΥΠ.ΕΣ. για τις θεομηνίες

Στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των διακοσίων τριάντα
χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (# 230.795,62€ #)

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας