ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μη επανεκλογή Ζέρβα, Κουκοδήμου και Βοργιαζίδη καταγράφει δημοσκόπηση για την αυτοδιοίκηση της Κ. Μακεδονίας – Επανεκλογή Τζιτζικώστα από τον Α’ Γύρο

Επανεκλογή του Α. Τζιτζικώστα από τον α΄ γύρο αλλά όχι και του Κ. Ζέρβα, ο οποίος εμφανίζει πολύ κακή εικόνα, καταγράφει το β΄ μέρος της δημοσκόπησης του aftodioikisi.gr στην Κεντρική Μακεδονία, που διεξήχθη στο διάστημα 6 έως 13 Μαΐου 2023 σε δείγμα 2830 άτομα, εκ των οποίων τα 1980 με την online έρευνα και τα 850 με την τηλεφωνική έρευνα.

Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας δύναται να συγκεντρώσει αθροιστικά ένα ποσοστό της τάξης του 56% στον πρώτο γύρο των εκλογών, ποσοστό ικανό να τον οδηγήσει στην επανεκλογή του, καθώς στις εκλογές του Οκτωβρίου το όριο νίκης και μάλιστα από τον πρώτο γύρο έχει πέσει στο 43%.

Από τους δημάρχους:
Πολύ μικρή πιθανότητα επανεκλογής καταγράφεται για τον Κ. Ζέρβα (Θεσσαλονίκη), Κ. Κουκοδήμο (Κατερίνης) και Κ. Βοργιαζίδη (Βέροιας), οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλά «σίγουρα ναι» στην προοπτική επανεκλογής τους 12, 9 και 16% αντίστοιχα, ενώ τα «σίγουρα όχι» είναι πολύ υψηλά: 73% για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, 74% για τον δήμαρχο Κατερίνης και 55% για τον δήμαρχο Βέροιας.

Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα για τον δήμαρχο Έδεσσας Δ. Γιάννου αναφορικά με τα «σίγουρα ναι» στην προοπτική επανεκλογής του (21%), ωστόσο σχεδόν 2 στους 3 (64%) δημότες θεωρούν ότι δεν πρέπει να βρεθεί εκ νέου στη θέση αυτή, γεγονός που κάνει πολύ δύσκολη την εκλογή του στον β΄ γύρο της 15ης Οκτωβρίου.

-Την καλύτερη προοπτική από τους πέντε δημάρχους της περιοχής που μετρήθηκαν φαίνεται ότι έχει ο δήμαρχος Σερρών Α. Χρυσάφης, καθώς το 31% των πολιτών θέλει να επανεκλεγεί, ενώ 1 στους 4 (25%) δεν είναι αρνητικοί απέναντί του. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση λίγο λιγότερο από τους μισούς δημότες της περιοχής (44%), δεν θέλουν να επανεκλεγεί.

Ικανοποίηση και προοπτική επανεκλογής Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Η έρευνα κατέγραψε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στο ερώτημα της ικανοποίησης από το έργο του σημερινού Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα. Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν απολύτως ικανοποιημένοι φτάνει στο 26%, ενώ μερικώς ικανοποιημένοι δηλώνουν το 32% του δείγματος (βλ. Πίνακα 1). Το ποσοστό απόλυτης ικανοποίησης είναι υψηλότερο στις εκλογικές περιφέρειες Σερρών και Χαλκιδικής και χαμηλότερο στην περιφέρεια Α’ Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι ο κ. Τζιτζικώστας είχε λάβει και στις κάλπες του 2019 υψηλότερο του μέσου ποσοστού του στις Σέρρες και στη Χαλκιδική και σχετικά χαμηλότερο ποσοστό στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Χαμηλός ο δείκτης ικανοποίησης από τα πεπραγμένα των σημερινών δημοτικών διοικήσεων


Ο βασικός δείκτης ικανοποίησης από την καθημερινότητα των πολιτών στους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτυπώνεται σχετικά χαμηλός. Ένας στους δύο ερωτώμενους θεωρούν πως η γεωγραφική τους περιοχή έχει βιώσει μια γενικότερη επιδείνωση την τελευταία τετραετία, ενώ μόνο το 28% δηλώνουν πως η περιοχή στην οποία διαμένουν έχει βιώσει βελτίωση. Παρατηρείται μια διακύμανση στο ποσοστό εκείνων που εκφράζουν θετικές αξιολογήσεις για την καθημερινότητα από δήμο σε δήμο, με το ποσοστό εκείνων που εκφράζουν θετικές αξιολογήσεις να είναι σημαντικά υψηλότερο (<30%) στους μικρότερους δήμους, για τους οποίους ωστόσο το δείγμα σε επίπεδο δήμων δεν είναι αριθμητικά επαρκές, και σημαντικά χαμηλότερο (<10%) στους μεγαλύτερους δήμους, όπως για παράδειγμα στους δήμους Θεσσαλονίκης και Κατερίνης.

Η χαμηλή ικανοποίηση από το έργο του μέσου Δημάρχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μεταφράζεται σε περιορισμένη -κατά μέσο όρο- στήριξη της άποψης ότι ο σημερινός Δήμαρχος πρέπει να επανεκλεγεί. Στο σύνολο του δείγματος, την άποψη αυτή μοιράζεται το 20% των ερωτηθέντων, ενώ κατά της επανεκλογής του Δημάρχου τάσσονται το 56% των ερωτηθέντων. Υπογραμμίζεται και πάλι ότι η εικόνα για τον Δήμαρχο Σερρών είναι ευνοϊκότερη, καθώς το 31% του δείγματος δηλώνουν ότι ο σημερινός κάτοχος του αξιώματος θα πρέπει να επανεκλεγεί, ενώ ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών της πόλης δηλώνουν σκεπτικοί, αλλά όχι αρνητικοί έναντι της επανεκλογής του. Είναι ο μόνος από τους πέντε δήμους που ερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα που δείχνει να εκκινεί από ένα καλό σημείο διεκδίκησης. Στον Δήμο Έδεσσας, ο σημερινός δήμαρχος μοιάζει να βρίσκεται σε πιο αδύναμο σημείο διεκδίκησης, καθώς δεν φαίνεται εφικτό να ξεπεράσει το 30% στον πρώτο γύρο των εκλογών του Οκτωβρίου 2023. Πολύ χαμηλή ωστόσο είναι η πιθανότητα επανεκλογής των σημερινών δημάρχων Θεσσαλονίκης, Βέροιας και Κατερίνης, για τους οποίους το ποσοστό των πολιτών που εκφράζονται θετικά έναντι του ενδεχομένου επανεκλογής τους μένει κάτω από το 15%

Μεθοδολογικές παρατηρήσεις
Η έρευνα στόχευσε στην καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας από τις δημοτικές αρχές τους, καθώς και στην καταγραφή των προτεραιοτήτων τοπικής πολιτικής των πολιτών στο επίπεδο των δήμων. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε κλειστό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε σε ποσοστό περίπου 65% διαδικτυακά από το κοινό αναφοράς κατόπιν σχετικής πρόσκλησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου και προώθησης από την ερευνητική ομάδα σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, και σε ποσοστό περίπου 35% τηλεφωνικώς με ποσοστώσεις δήμων ώστε να συμπληρωθούν δείγματα τουλάχιστον 300 ατόμων για καθένα από τους δήμους που ερευνήθηκαν. Για τη διαδικτυακή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Google Forms και το ερωτηματολόγιο παρέμεινε διαθέσιμο στο κοινό για χρονικό διάστημα οκτώ ημερών, από 6 έως 11 Μαϊου 2023. Οι τηλεφωνικές συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 12-13 Μαϊου 2023.

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 2830 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων τα 1980 με την online έρευνα και τα 850 με την τηλεφωνική έρευνα. Το δείγμα δεν δύναται θεωρητικά να είναι αντιπροσωπευτικό λόγω της συγκέντρωσης του δείγματος της online έρευνας με χρήση δειγματοληψίας ευχέρειας (convenience sampling). Στο δείγμα εντοπίζονται μικρές ασυμμετρίες ως προς το επίπεδο μόρφωσης και την ηλικία των ερωτηθέντων, με τους περισσότερο μορφωμένους και τους ηλικίας 35-54 ετών πολίτες να είναι πιο πολλοί στο δείγμα σε σύγκριση με την αναλογία τους στον πληθυσμό. Σημειώνεται ότι το δείγμα σταθμίστηκε ως προς την δηλωθείσα ψήφο στις εκλογές του 2019.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας