ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ

Μήνυμα για το Πάσχα του Μητροπολίτη Κίτρους Γεωργίου

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ
† Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ
Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος
πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Γιά ἀκόμη μία φορά ἑορτάζουμε τό Πάσχα!
Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἄνοιξε δρόμο νά διαβοῦμε ἀπό τή θάλασσα τῆς παρούσας ζωῆς, χωρίς νά καταποντιστοῦμε.
• Μέ τήν Ἀνάσταση δέν πνιγόμαστε στό πέλαγος τῆς ἀπελπισίας, διότι ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως.
• Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός ἄνοιξε τόν δρόμο πρός τόν οὐρανό.
• Μέ τήν Ἀνάσταση γινόμαστε οὐρανοπόροι.
Πάσχα, λοιπόν, ἡ Ἀνάσταση.
• Περνᾶμε ἀπό τό ψέμα στήν ἀλήθεια. Ἀπό τόν πόνο στήν ἀγαλλίαση. Ἀπό τή μελαγχολία στήν αἰσιοδοξία.
• Περνᾶμε ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό. Ἀπό τά πρόσκαιρα στά αἰώνια. Ἀπό τήν πίκρα στή γλυκύτητα.
• Περνᾶμε ἀπό τόν Σταυρό στήν Ἀνάσταση. Ἀπό τήν ἁμαρτία στή λύτρωση. Ἀπό τή σκλαβιά στήν ἐλευθερία.
• Περνᾶμε ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς. Ἀπό τό φόβο στό θάρρος. Ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία.
Ὁ Ἀναστημένος Χριστός ἀπευθύνεται σήμερα σέ ὅλους ἐμᾶς, λέγοντας:
• Ἀνάσταση! Ἀνοῖξτε τίς καρδιές σας νά μπεῖ τό ἄδυτο φῶς τῆς πίστεως.
• Ἀνάσταση! Σπογγίστε τά δάκρυα ὅσοι πενθεῖτε. Οἱ νεκροί θά ἀναστηθοῦν.
• Ἀνάσταση! Ξυπνεῖστε οἱ νεκρωμένες ὑπάρξεις.
• Ἀνάσταση! Ἄς ἀφυπνιστοῦν οἱ χλιαρές συνειδήσεις.
• Ἀνάσταση! Ἄς σπάσουν οἱ ἁλυσίδες τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν.
• Ἀνάσταση! Ἄς ἀναστηθοῦν οἱ καρδιές μας.


ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα !


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Κ ί τ ρ ο υ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας