ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Επιμελητήριο Πιερίας | Έκτακτα μέτρα στήριξης τουριστικών επιχειρήσεων

Μέσω της διαδικασίας επιστρεπτέας προκαταβολής
ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
55.10ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
55.20ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
5530ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
55.90.19ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
79.11ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ
79.12ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
79.90ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με το ΦΕΚ Α΄161/22-08-2020 θεσπίστηκαν ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές) οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα με τους αντίστοιχους ΚΑΔ, καθώς και το ευεργέτημα της μη καταχώρησής τους σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ), υπό τους κάτωθι όρους:

Αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές) οφειλόμενων από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, σε ποσοστό άνω του 70% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019 και είχε ανασταλεί η λειτουργία τους  στις 30.03.2020 (ΠΝΠ Α΄75).

Για όσα αξιόγραφα των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε ποσοστό 70% έως 85%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, έχει βεβαιωθεί από την πληρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής, κατά το διάστημα από 16-07-2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του ΦEΚ Α΄161/22.08.2020, αυτά δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ), εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30-09-2020.

Παρατείνονται έως την 31η Οκτωβρίου οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής για αξιόγραφα επί των οποίων βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 16-07-2020 έως την έναρξη ισχύος του ως άνω ΦΕΚ, και οφείλονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85%.

Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ), τα αξιόγραφα  επί των οποίων έχει βεβαιωθεί  αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, κατά το διάστημα από 1ης Ιουνίου 2020 έως της 15ης Ιουλίου 2020 και οφείλονται από επιχειρήσεις του ανωτέρω πίνακα και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, σε ποσοστό άνω του 85%, αρκεί αποδεδειγμένα να έχουν εξοφληθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ Α΄161/22.08.2020, έως την 31η Οκτωβρίου 2020, για τους ΚΑΔ που παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85%, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων έως την 31η Οκτωβρίου 2020. 

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας