ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πιερία | Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών

Προϋπολογισμού 540 χιλιάδων ευρώ – Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στην Πιερία μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας Π.Ε. Πιερίας)

Δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, με την προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης και με αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων. Περιλαμβάνονται τις εξής υποδράσεις:

1) Υλοποίηση σχεδίων προβολής και προώθησης της περιοχής παρέμβασης, που περιλαμβάνουν τους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και τις δραστηριότητες που εξυπηρετούνται.

2) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων που αφορά στη κατασκευή ή την αναβάθμιση τοπικών υποδομών μικρής κλίμακας που συμβάλλουν σε τοπικό επίπεδο στη λειτουργική αναβάθμιση των οικισμών και αφορούν αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, καθώς και βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος στις παράκτιες περιοχές.

Σε ποιους απευθύνεται

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή του περιβαλλοντικού τομέα, στο καταστατικό σκοπό των οποίων προβλέπεται η υλοποίηση έργων συμβατών με την παρούσα δράση Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν διαχειριστική ικανότητα σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις

Περίοδος υποβολής

από 12/2/2020 έως 11/5/2020 (ώρα 15:00)

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση 16ης Οκτωβρίου 17Β, Κατερίνη, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Νομός Πιερίας

Η περιοχή εφαρμογής, περιλαμβάνει τις κάτωθι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Νομού Πιερίας: Δημοτική Κοινότητα Λεπτοκαρυάς, Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνος, Τοπική Κοινότητα Παντελεήμονος, Τοπική Κοινότητα Πόρων, Τοπική Κοινότητα Σκοτίνης, Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Ολυμπιακή Ακτή, Δημοτική Κοινότητα Κορινού, Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας, Δημοτική Κοινότητα Περίστασης, Τοπική Κοινότητα Παραλίας, Τοπική Κοινότητα Μακρυγιάλου, Τοπική Κοινότητα Μεθώνης, Τοπική Κοινότητα Νέας Αγαθουπόλεως, Τοπική Κοινότητα Πύδνας.

Το εύρος της ζώνης παρέμβασης (έως 7km, μικρότερο από 10km από την ακτή) καθορίζεται από το διακριτό όριο που καθορίζουν η Νέα Eθνική Oδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της Κατερίνης και προς τα νότια έως τα όρια με την Π.Ε. Λάρισας, και η Παλαιά Eθνική Oδός Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο της Κατερίνης και προς τα βόρεια έως την Δ.Κ. Αιγινίου.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση και στον συνημμένο Ενημερωτικό Οδηγό Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 540.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίαςΠιερική Αναπτυξιακή ΑΕ OTAΗλεκτρονική διεύθυνσηhttp://www.pieriki-anaptixiaki.grΔιεύθυνση16ης Οκτωβρίου 17Β, 601 00 ΚατερίνηΤηλ23510 27541Φαξ23510 25187

Παρθένα Παρτσαλίδου23510 27541pieriki@otenet.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

logo podas

About the author

OM Newsroom

Σχολιάστε το άρθρο

Γράψτε εδώ το σχόλιο σας